• Partizanska cesta 52, 6210 Sežana
  • 05 731 47 06

 

SVINJSKI RAŽNJIČI

 
 Mesnine Zalar - svinjski ražnjiči